Obszar działań

Głównym obszarem działalności PaMa Pro jest zewnętrzne wsparcie (outsourcing usług) firm, instytucji oraz organizacji w zakresie obsługi administracyjno – kancelaryjnej biura (przygotowanie ofert przetargowych, przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz niezbędnych wzorów dokumentów, usługi wirtualnego asystenta), a także logistyki szkoleń.

Dlaczego my?

Korzyści dla Państwa firmy, instytucji, organizacji, płynące z rozwiązań zaproponowanych przez PaMa Pro, to przede wszystkim:

 • oszczędność pieniędzy związana z utrzymaniem pracownika/zespołu pracowników oraz jego/ich miejsca pracy, a także z wynajmem i eksploatacją biura;

 • oszczędność czasu niezbędnego na proces rekrutacji, przyuczenie nowego pracownika, wyjaśnienie mu jego zadań oraz weryfikowanie poprawności wykonywanych przez niego zadań;

 • zminimalizowanie ryzyka związanego z popełnionymi przez pracowników błędami, za które musicie Państwo płacić (główną część naszego wynagrodzenia stanowi success fee, czyli wynagrodzenie za efekt);

 • możliwość skupienia się na rozwoju Państwa głównej działalności, nawiązywaniu nowych relacji biznesowych, czy też sprzedaży Państwa usług, bez konieczności rozpraszania uwagi na inne obszary;

 • możliwość dostosowania warunków współpracy do aktualnej sytuacji w firmie, instytucji, organizacji (np. umowa na czas realizacji konkretnego projektu).

Obsługa administracyjno – kancelaryjna

Usługa przygotowania ofert przetargowych uzależniona jest od m.in. od trybu prowadzonego zamówienia oraz wymagań określonych przez konkretną jednostkę. Może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania formularzy ofertowych i ich wysyłki, niemniej jednak z punktu widzenia skuteczności naszych działań i osiągnięcia określonego celu jakim jest wygrana danego postępowania, oferujemy swoje wsparcie przy bieżącym kontakcie z Zamawiającym, monitoringu zmian w ogłoszeniu oraz wyników postępowania, a także przygotowania odwołań, czy też wyjaśnień do postępowania. Przygotowanie kalkulacji  usług/dostaw/robót budowlanych pozostaje po Państwa stronie, zaś w my w naszym zakresie przygotowujemy pakiet niezbędnych informacji, wynikających z ogłoszenia do przygotowania szacunkowej ceny zamówienia.Wszystkie oferty przygotowane zostają w trybie stałych konsultacji z naszym Klientem.

Rozliczenie za usługę przygotowania oferty uiszczane jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności w ramach podstawy, która pokrywa nasze koszty operacyjne, w drugiej części zaś w postaci success fee, za wygrany przetarg i doprowadzenie do podpisania umowy na realizację usługi/dostawy/roboty budowlanej. W związku z powyższym, nasz sukces uwarunkowany jest Państwa sukcesem, co stanowi dużą motywację do działania.

PaMa Pro świadczy usługi opracowania i redagowania:

 • wniosków do urzędów pracy, w celu pozyskania dofinansowania działalności gospodarczej, uzyskania refundacji kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.
 • wniosków o dofinansowanie  projektów miękkich, rozwojowych i kompetencyjnych zarówno w ramach środków regionalnych, jak i centralnych;
 • wniosków o przyznanie środków na realizację projektów oraz przedsięwzięć w ramach konkursów grantowych;

PaMa Pro w razie potrzeby wspiera swoich Kontrahentów w: procesie nawiązywania Partnerstwa na potrzeby wspólnej realizacji projektów; skompletowania niezbędnych do wniosku załączników; przygotowania ewentualnych wyjaśnień i odwołań na każdym etapie oceny projektu.

Usługa wirtualnego asystenta przygotowana została głównie z myślą o przedsiębiorcach, którzy na etapie wczesnego rozwoju nie dysponują własnym zapleczem biurowym, wyposażeniem technicznym oraz kadrą, co sprawia iż czują się przytłoczeni ilością „spraw do załatwienia”.  Usługi wirtualnego asystenta świadczone są zdalnie tj. telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, bądź też w siedzibie Kontrahenta we wcześniej ustalonym zakresie i terminie. W ramach obsługi kancelaryjno – administracyjnej oferowane są w zależności od potrzeb Klientów, następujące usługi:

 • prowadzenie kalendarza – umawianie i potwierdzanie spotkań  oraz zaplanowanych przez Klienta działań;
 •  redagowanie pism o charakterze urzędowym i formalnym, na potrzeby codziennej działalności;
 • drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów, a także koordynacja ich dalszego obiegu, np. wysyłki pocztowe;
 • redagowanie aktualności na strony internetowe, funpage firmy;
 • reprezentowanie interesów firmy Klienta w procedurach urzędniczych.

W ramach świadczonej usługi, interesy obu Stron tj. PaMa Pro i Kontrahenta zabezpieczone zostają umową o poufności informacji.

Usługa jest świadczona w ramach miesięcznego abonamentu, którego koszt uzależniony jest od ilości zleconych usług, szacowanego czasu przeznaczonego na realizację usługi w wymiarze tygodniowym oraz długości planowanej współpracy.

PaMa Pro świadczy usługi obsługi administracyjnej w zakresie prowadzenia dokumentacji projektów miękkich, kompetencyjnych i rozwojowych:

 • przygotowania dokumentów niezbędnych na każdym etapie realizacji projektów;
 • obiegu dokumentacji tj. wysyłki, archiwizacji, przygotowania niezbędnych zestawień/kopii;
 • przygotowania sprawozdań merytorycznych, raportów okresowych z realizacji projektu, niezbędnych do wniosków o płatność;

W trakcie świadczenia usług związanych z prowadzeniem dokumentacji projektowej, interesy Kontrahenta oraz PaMa Pro zabezpiecza umowa o poufności informacji.

Usługi przygotowania wzorów dokumentów o charakterze formalnym, PaMa Pro oferuje zarówno przedsiębiorcom i instytucjom, jak również Klientom Indywidualnym. Dokumenty przygotowywane są z zachowaniem oczekiwanych standardów stylistycznych, a ich treść dostosowana jest do konkretnego przeznaczenia.

PaMa Pro, w zależności od potrzeb Klienta przygotuje wzory:

 • umów;
 • porozumień;
 • wniosków;
 • podań;
 • oświadczeń;
 • pism przewodnich;
 • odwołań;

Usługa przygotowania wzorów dokumentów może być zarówno częścią usług świadczonych przez wirtualnego asystenta, jak również usługą indywidualną, jednorazową.

Logistyka szkoleń

PaMa Pro posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych usług szkoleniowo-doradczych o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup docelowych, świadczy na zasadzie podwykonawstwa usługi związane z:

 • rekrutacją uczestników szkoleń;
 • prowadzeniem baz danych kontaktowych uczestników szkoleń w celu utrzymania bieżącego kontaktu;
 • prowadzenie infoliniii dotyczącej realizowanego projektu, w celu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości potencjalnych uczestników usług szkoleniowych i doradczych.

Usługi prowadzone są zdalnie, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, dlatego też realizowane mogą być na potrzeby Klientów z całego kraju.

PaMa Pro realizuje usługi związane z kompleksowym przepływem dokumentacji w ramach usług szkoleniowo – doradczych:

 • dba o poprawne uzupełnienie i terminowe dostarczenie dokumentacji zgłoszeniowej;
 • przygotowuje wzory dokumentów szkoleniowych: dokumentacja zgłoszeniowa, dzienniki zajęć; karty pracy doradców i inne;
 • archiwizuje dokumentację szkoleniową w wersji papierowej oraz elektronicznej;
 • przygotowuje zestawienia danych niezbędnych do działań sprawozdawczych i rozliczenia projektów;
 • przygotowuje komplety dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia usług.

Usługi w wyżej wymienionym zakresie mają charakter wsparcia doraźnego, realizowanego na potrzeby konkretnego szkolenia/projektu doradczego.

Fugiat dapibus, tellus ac cursus commodo, mauris sit condim eser ntumsi nibh, uum a justo vitaes amet risus amets un. Posi sectetut amet fermntum orem.

przygotowanie wzorów pism, wsparcie w procedurach urzędowych, kontrola obiegu korespondencji i dokumentacji) (usługa abonamentowa

KONTAKT

Informacje i szczegóły

Szczegółowe informacje na temat każdej z oferowanych przez PaMa Pro usług, znajdziecie Państwo po kliknięciu w odpowiedni odnośnik, znajdujący się powyżej. Niemniej jednak, w celu rozwiania wszelkich Państwa wątpliwości, niezmiennie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.
KONTAKT